Beste vrienden en belangstellenden

Na enige tijd hard werken en zwoegen kunnen we het heugelijke nieuws brengen dat onze kunstgalerie dan eindelijk geopend kan worden !

We hebben het atelier omgebouwd naar een kunstgalerie waar de werken van de kunstenaar Will Ferwerda vanaf nu tentoongesteld gaan worden.

Vanaf 20 november zijn we ieder weekend van 12:00 tot 17:00 geopend voor publiek.

Doordeweeks is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. 

Namens het bestuur,
Gitte Ferwerda,
Hester Ferwerda,
Bernard Ferwerda

Hoe nu verder...

Wij, Will's dochters (Gitte en Hester) en broer (Bernard) hebben een nieuwe stichting 'Stichting Will Ferwerda' opgericht met als doel zijn collectie aan schilderijen, zeefdrukken gouaches en beeldhouwwerken in ere te houden en onder de aandacht van een breder publiek te brengen. 

Will's oeuvre is grotendeels intact, waardoor in de loop der tijd, doormiddel van exposites, al zijn periodes belicht kunnen worden.

We hopen ook werk te verkopen om de stichting financieel gezond te houden.

De stichting kan het atelier aanhouden om deze voor opslag van de grote collectie, exposities en andere activiteiten te gebruiken.

Dat kost geld, nochtans zonder subsidies, maar met de hoop op jullie steun; het zij als donateur of als vrijwilliger of belangstellende.

Met het opknappen van het atelier is een begin gemaakt, waarvan de atelierruimte al is geschuurd en geschilderd. Ook de tuin is onder handen genomen. Het atelier zal een lichtere uitstraling krijgen.


Waar staan we?

Met deze nieuwe website worden jullie op de hoogte van alle activiteiten gehouden. Nu betreft dat nog het opknappen van het atelier.

Als stichtingsbestuur hopen wij, dat jullie ons willen blijven steunen en zo mogelijk een steentje willen bijdragen, zodat Will's werk niet in de vergetelheid raakt. (zie hiervoor verder op de website)

Het is onze intentie om Will's Atelier daarvoor in te schakelen en onderdeel van het Dordtse culturele leven te maken. Wills kunst is niet alleen gericht op de beleving, maar draagt mede een boodschap in zich, die ook voor deze tijd geldt. Is kunst niet dat, wat ons van binnen raakt en ons steeds opnieuw uitnodigt er naar te kijken?

Wij zijn als stichtingsbestuur, dankbaar, dat we ondanks het gemis van Will zijn werk kunnen blijven exposeren en hopen u dan ook in de toekomst in het vernieuwde atelier/ expositieruimte te verwelkomen.