Je kan ons helpen onze dromen waar te maken

Voor het draaiende houden van het atelier en het organiseren daarin van activiteiten is geld nodig, waarvoor wij een beroep op u doen.

Doe dan mee

Op het ogenblik werkt de stichting nog zonder subsidies, waardoor alle kosten( huur, gas licht en water, van de kunstwerken en ruimte) voor rekening van het stichtingsbestuur komt. De stichting Will Ferwerda heeft geen ANBI status, waardoor er geen aansprak op teruggave via de belasting, gemaakt kan worden. Toch hopen wij als stichting , dat u dat er niet van weerhoudt ons met een vrijwillige bijdrage te willen steunen, waarmee wij activiteiten kunnen organiseren. Hoe ruimer het budget daarvoor, hoe meer we kunnen doen. De hoogte van uw donatie laten we aan uzelf over, maar het zou wel fijn zijn, als u zou willen aangeven, of u deze jaarlijks of maandelijks wilt overmaken, zodat wij met onze plannen daarmee rekening kunnen houden. Beseffend hoe druk ieders leven is, wijzen wij op de mogelijkheid om dit automatisch van uw rekening te laten afschrijven.

Aan uw donatie zijn ook voordelen verbonden:

  • Korting bij de aankoop van een kunstwerk.
  • Gratis bezoeken van de exposities.
  • Een gratis comsumptiebon.

Met alvast onze dank daarvoor, maar zonder donatie bent u even welkom in Will’s atelier.

meld je aan

Of doneer zonder aanmelding: